Zkoušky a kreditový systém

Přechod na vysokoškolskou výuku a hodnocení zamotal hlavu nejednomu novému studentovi. V této sekci najdete stručné a jasné vysvětlení, jak na to a na co si dát při plnění povinností pozor.
Bakalářský studijní program

Během bakalářského studia musíš celkem splnit minimálně 180 kreditů (student by měl tedy během každého akademického roku splnit průměrně 60 kreditů). Kredity plníš svou účastí a aktivitou na přednáškách/seminářích a poté úspěšným zakončením daných předmětů, které si na začátku každého semestru zaregistruješ v portálu IS SU. Každý z předmětů je zakončen zkouškou nebo zápočtem.

Jaký je rozdíl mezi zápočtem a zkouškou?

Říká se, že zápočet je jednodušší než zkouška, avšak nemusí to být pravidlem. Hlavním rozdílem je, že zápočet není klasifikován známkou (A-F) jako zkouška.

Navazující magisterský studijní program

Během navazujícího magisterského studia musíš celkem splnit minimálně 120 kreditů (student by měl tedy během každého akademického roku splnit průměrně 60 kreditů). Kredity plníš stejně jako u bakalářského studia svou účastí a aktivitou na přednáškách/seminářích a poté úspěšným zakončením daných předmětů, které si na začátku každého semestru zaregistruješ v portálu IS SU. Každý z předmětů je zakončen zkouškou nebo zápočtem.

POZOR!

Student má 3 pokusy k úspěšnému složení zkoušky nebo splnění zápočtu v příslušném akademickém roce. 

Důležitá informace také je, že student musí mít po absolvovaném akademickém roce (září–srpen) zisk MINIMÁLNĚ 40 kreditů!  Pokud student nemá evidovaný daný zisk v IS SU, je to bráno tak, že nesplnil požadavky, které vyplývají z akreditovaných studijních programů, což je důvodem k UKONČENÍ STUDIA.