Kdo je kdo

Prostředí vysoké školy je specifické i v tom, jaké funkce zastávají lidé, se kterými budete v kontaktu. Zjistěte zavčasu, kdo je kdo, jakým titulem jej správně oslovit a nešlápnout vedle.

Mysli na to, že:

 • Vyučující neoslovuješ „učiteli/učitelko“ – tento termín se v akademickém prostředí nepoužívá.
 • Nepoužíváš obecně oslovení „paní profesorko, pane profesore“ (pokud jsi tak byl na střední škole zvyklý, na vysoké škole se titulem profesor oslovuje jen ten, kdo byl profesorem jmenován prezidentem ČR). 
 • Vyučující neoslovuješ příjmením, ale titulem (ne „paní Nováková“, ale „paní docentko“). 
 • Bývá zvykem oslovovat titulem nejvyšším, kterým je: 
   • titul před jménem v případě docenta (zkratka doc.) a profesora (zkratka prof.). 
   • titul za jménem v případě titulu Ph.D. (vědecký titul srovnatelný s CSc., bývá zvykem oslovovat „paní doktorko, pane doktore“). 
   • pokud je titul pouze před před jménem – Mgr.: „paní magistro, pane magistře“, PhDr. a PaedDr.: „paní doktorko, pane doktore“ apod.

Pokud zastává akademický pracovník funkci ve vedení fakulty nebo univerzity (rektor, prorektor, děkan, proděkan, tajemník), oslovuje se tímto funkčním titulem .

Vedení fakulty

prof. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Děkan

e-mail: rudolf.zacek@fvp.slu.cz

Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D.

Proděkanka pro studijní a sociální záležitosti

e-mail: marta.kolarikova@fvp.slu.cz

doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.

Proděkanka pro nelékařská zdravotnická studia

e-mail: yvetta.vrublova@fvp.slu.cz

doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.

Proděkan pro vědu a tvůrčí činnost

e-mail: ladislav.prusa@fvp.slu.cz

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D.

Proděkanka pro zahraniční vztahy

e-mail: katerina.janku@fvp.slu.cz

Ing. Josef Vícha

Tajemník

e-mail: josef.vicha@fvp.slu.cz

PhDr. Zdeňka Římovská, Ph.D.

Předsedkyně Akademického senátu fakulty
e-mail: zdenka.rimovska@fvp.slu.cz

Ústav nelékařských zdravotnických studií

Vedoucí ústavu: doc. PhDr. Yvetta Vrublová, Ph.D.
Sekretariát ústavu: Mgr. Veronika Slováček Hagenová

Kontakt na sekretariát: veronika.slovacek@fvp.slu.cz, 553 684 160

Ústav pedagogických a psychologických věd

Pověřená vedením ústavu: doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, Ph.D.
Sekretariát ústavu: Bc. Eva Sladká

Kontakt na sekretariát: eva.sladka@fvp.slu.cz, 553 684 150

Ústav veřejné správy a sociální politiky

Vedoucí ústavu: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
Sekretariát ústavu: Zuzana Recmanová

Kontakt na sekretariát: zuzana.recmanova@fvp.slu.cz, 553 684 130

Ústav speciální pedagogiky

Vedoucí ústavu: doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.
Sekretariát ústavu: Barbora Hozová

Kontakt na sekretariát: barbora.hozova@fvp.slu.cz, 553 684 170