Slovníček pojmů a zkratek

Přijde vám, že na univerzitě spousta lidí používá záhadná hesla, zkratky a kódy? Buďte v klidu, tak je to v každé instituci. Přinášíme vám základní slovníček, se kterým se u nás dorozumíte.

Oslovování a hierarchie titulů: 

Bc. (bakalář) – Získají ho na naší fakultě všichni, kdo úspěšně dokončí tříletý bakalářský cyklus, a to bez ohledu na studovaný obor. 

BcA. (bakalář umění) – Studium na tomto cyklu může trvat tři až čtyři roky, dostávají ho například vystudovaní herci, scénáristé nebo designéři. 

Ing. (inženýr) – Oslovuješ pane inženýre / paní inženýrko. 

Mgr./ MgA– Oslovuješ pane magistře / paní magistro. 

JUDr. (doktor práv) – Oslovuješ pane doktore / paní doktorko. 

PhDr. (doktor filozofie) – Oslovuješ pane doktore / paní doktorko. 

Ph.D. – Oslovuješ pane doktore/ paní doktorko. 

Doc. – Oslovuješ pane docente / paní docentko. 

Prof. – Oslovuješ pane profesore / paní profesorko. 

 

Zkratky názvů ústavů a pracovišť: 

ÚNZS Ústav nelékařských zdravotnických studií 

ÚPPV Ústav pedagogických a psychologických věd 

ÚVSSP Ústav veřejné správy a sociální politiky 

ÚSESÚstav středoevropských studií 

OSSZ Oddělení pro studijní a sociální záležitosti, „studijní oddělení“ 

 

Zkratky názvů studijních oborů/programů (řazeno abecedně): 

DH Dentální hygiena 

EPOS Edukační péče o seniory 

PA Porodní asistence 

SP Speciální pedagogika 

SPP Sociální patologie a prevence 

VSSP Veřejná správa a sociální politika  

VŠO Všeobecná ošetřovatelství 

PO Pediatrické ošetřovatelství 

  

Další: 

ARakademický rok 

ZS zimní semestr 

LS letní semestr 

PS – prezenční studium 

KS kombinované („dálkové“) studium 

IS – informační systém 

CRO – Centrální registr osob

EduroamEducation roaming, počítačová infrastruktura pro transparentní používání sítí univerzit a jiných vzdělávacích institucí