Průkazy

Studentský průkaz je sice malá kartička, ale nabízí velké věci. Jaké má výhody, k čemu jej potřebujete a jak si o něj zažádat?

Jako student na vysoké škole potřebuješ svou identifikační kartu, o kterou si musíš zažádat prostřednictvím elektronického formuláře.

 

Student si může zařídit tyto průkazy:

STUDENT – průkaz studenta bez jakékoliv licence, je potřeba platnost průkazu každý rok prodloužit re-validačními známkami.

ISIC – International Student Identity Card, průkaz studenta, který funguje v rámci univerzity a také díky licenci ISIC je akceptován jako potvrzení o studiu nejrůznějšími institucemi po celé ČR i v zahraničí. S ISICem máš nárok na nejrůznější slevy jak v ČR, tak v zahraničí.

Přehled slev najdeš zde.

ALIVE – mezinárodně uznávaný průkaz studenta s licencí ALIVE, o který si mohou zažádat POUZE studenti distanční a kombinované formy studia.

Více informací ohledně ALIVE průkazů nalezneš zde.

Identifikační karta STUDENT
Identifikační karta ISIC
Identifikační karta ALIVE

Využití průkazu:

  • k identifikaci v Univerzitní knihovně
  • při tisku a kopírování
  • ISIC – k využívání studentských slev 
  • další přístupy (na koleje, do budov, knihoven, garáží, kolovny apod.)

Více informací o využití identifikační karty nalezneš zde.

 

Poplatky:

  • Výroba identifikační karty (průkazu) je ZDARMA. U licencovaných průkazů ISIC, ALIVE, ITIC je s výdejem spojen licenční poplatek.
  • Výroba druhého a jakéhokoliv dalšího průkazu pro jednu fyzickou osobu je zpoplatněna manipulačním poplatkem 150 Kč.
  • Vydání nebo prodloužení platnosti průkazu s některou z licencí (ISIC, ITIC, ALIVE) je zpoplatněná licenční částkou 180 Kč/rok.
  • Vydání nebo prodloužení platnosti průkazu bez jakékoliv licence je zdarma.

Více informací o poplatcích nalezneš zde.