O fakultě

Čím je Fakulta veřejných politik v Opavě výjimečná? Proč můžete být hrdí, že jste našimi studenty? Co jinde nenajdete a jaký je přínos našich absolventů pro společnost?

Studuj srdcem!

Na Fakultě veřejných politik v Opavě můžete studovat profesní studijní programy a zároveň pomáhat tam, kde je to potřeba. Studium na naší fakultě má velký podíl praktické výuky. Díky tomu jsou naši absolventi skvěle připraveni na budoucí povolání.

Zaměstnání najdete snadno

Uplatnění naši absolventi nachází v ošetřovatelství, sociálních službách, v oblasti speciální pedagogiky, edukace seniorů i ve veřejné správě.  Studium na fakultě absolventům přináší jistotu stabilního zaměstnání.

Moderní prostředí i historie

U nás doslova vše najdete na jednom místě. Fakulta sídlí v krásném nově zrekonstruovaném paláci z počátku 20. století. Kouzlo historie doplňují moderní prostory poskytující veškerý potřebný komfort pro výuku i vědecký výzkum. Praktická výuka probíhá ve specializovaných učebnách vybavených nejmodernější technologií a pomůckami. Ve dvoře budovy fakulty najdete i moderní univerzitní knihovnu.

Možnosti studia v zahraničí

Studium probíhá kreditovým systémem na bázi evropského systému přenosu kreditů (ECTS), který umožňuje absolvovat část studia na partnerských univerzitách v zahraničí, například v Německu, Polsku, Portugalsku, Španělsku, Chorvatsku, na Slovensku, v Maďarsku, Slovinsku, Itálii, Litvě, Turecku nebo Bulharsku.

Podpora formou stipendií

Fakulta poskytuje studentům prospěchová, ubytovací i sociální stipendia.  Nejlepší studenti se zájmem o vědecký výzkum mohou získat prostředky k jeho financování účastí v projektech studentské grantové soutěže a mohou také uspět v soutěži o nejlepší závěrečnou práci.

Na fakultě můžeš studovat: